Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 12
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
BKK12
5
31/12/2014
04/01/2015
8.390.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
BKK12
5
01/01/2015
05/01/2015
8.390.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15'
3.
BKK12
5
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
8.390.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác