Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 12
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVHQ12
6
30/12/2014
04/01/2014
21.900.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
2.
ETVHQ12
6
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
21.900.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác