Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 12
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVDL12
6
09/12/2014
14/12/2014
20.043.000 VND
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
ETVDL12
6
16/12/2014
21/12/2014
20.043.000 VND
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
ETVDL12
6
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20.043.000 VND
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác