Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 12
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVSIN12
4
11/12/2014
14/12/2014
14.320.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
ETVSIN12
4
30/12/2014
02/01/2014
14.320.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
ETVSIN12
4
31/12/2014
03/01/2014
14.320.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
4.
ETVSIN12
4
Liên hệ ETV
14.320.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác