Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 12
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVSINMAL12
7
27/12/2014
02/01/2015
14.890.000 VND
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
ETVSINMAL12
7
28/12/2014
03/01/2015
14.890.000 VND
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
ETVSINMAL12
7
30/12/2014
05/01/2014
14.890.000 VND
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
4.
ETVSINMAL12
7
31/12/2014
06/01/2014
14.890.000 VND
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
5.
ETVSINMAL12
7
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
14.890.000 VND
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác