Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 12
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVHKMC12
5
31/12/2014
04/01/2015
19900000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
2.
ETVHKMC12
5
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
19900000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác