Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 12
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVTQ12
4
05/12/2014
08/12/2014
4451000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
ETVTQ12
4
12/12/2014
15/12/2014
4451000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
ETVTQ12
4
19/12/2014
22/12/2014
4451000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
4.
ETVTQ12
4
26/12/2014
29/12/2014
4451000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
5.
ETVTQ12
4
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
4451000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác