Khởi hành từ Hà Nội
Tour du lịch 2/9
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
HQT9
6
28/08/2014
02/09/2014
21.900.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
2.
HQT9
6
29/08/2014
03/09/2014
21.900.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
3.
HQT9
6
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
21.900.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác