Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 8
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
SINMAL2/9
7
28/08/2014
03/09/2014
14950000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
2.
SINMAL2/9
7
29/08/2014
04/09/2014
14950000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
3.
SINMAL2/9
7
Liên hệ ETV
14950000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác