Khởi hành từ Hà Nội
Tour du lịch 2/9
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVBKK09
5
30/08/2014
03/09/2014
7200000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
2.
ETVBKK09
5
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
7200000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác