Khởi hành từ Hà Nội
Tour du lịch tết
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVTKM1
7
21/02/2015
27/02/2015
15785000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
2.
ETVTKM1
7
( Mồng 3 tết)
Liên hệ ETV
15785000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác