Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 11
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVHQ101
13
20/11/2014
Ngày khác
02/12/2014
88.000.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
ETVCA1
10
20/11/2014
Ngày khác
29/11/2014
68.900.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
3.
ETVHQ11
5
12/11/2014
Ngày khác
16/11/2014
13.900.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
4.
ETVHQ11
6
25/11/2014
Ngày khác
30/11/2014
18.900.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
5.
ETVHKMC11
5
05/11/2014
Ngày khác
09/11/2014
18.900.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
07
6.
BKKT10
5
8/11/2014
Ngày khác
12/11/2014
6.500.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
08
7.
TQT11
5
7/11/2014
Ngày khác
11/11/2014
6.126.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
8.
TQT11
4
7/11/2014
Ngày khác
10/11/2014
4.877.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
07
9.
TQT11
3
7/11/2014
Ngày khác
09/11/2014
3.370.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
10.
TQT11
7
16/11/2014
Ngày khác
22/11/2014
13.122.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
11.
SINMALT11
7
07/11/2014
Ngày khác
13/11/2014
14.250.000 VND
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
12.
SINT11
4
08/11/2013
Ngày khác
11/11/2013
12.274.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
05
13.
HQT11
6
04/11/2014
Ngày khác
09/11/2014
21.178.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
07
14.
TLT11
5
08/11/2014
Ngày khác
12/11/2014
6.900.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
15.
HK07
4
14/11/2014
Ngày khác
17/11/2014
13.825.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
Lịch khởi hành các tháng khác