Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 5
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVMAL05
7
25/05/2014
Ngày khác
31/05/2014
15030000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
ETVSIN05
4
27/05/2014
Ngày khác
30/05/2014
12242000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
ETVHK05
4
22/05/2014
Ngày khác
25/05/2014
11500000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
07
4.
ETVTL05
5
15/05/2014
Ngày khác
19/05/2014
7800000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
5.
ETVBKK05
5
19/05/2014
Ngày khác
23/05/2014
6500000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
05
6.
ETVHK05
5
25/05/2014
Ngày khác
29/05/2014
19800000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
7.
EVNH05
8
10/05/2014
Ngày khác
17/05/2014
42378000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
8.
ETVHQ053
6
10/05/2014
Ngày khác
15/05/2014
18900000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
10.
ETVHQ05
6
13/05/2014
Ngày khác
18/05/2014
21178000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
07
Lịch khởi hành các tháng khác