Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 12
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVTQ12
5
05/12/2014
Ngày khác
09/12/2014
6126000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
2.
ETVTQ12
4
05/12/2014
Ngày khác
08/12/2014
4451000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
3.
ETVHQKM
5
30/12/2014
Ngày khác
03/01/2015
14900000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
4.
ETVHQ12
6
11/12/2014
Ngày khác
16/12/2014
18900000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
5.
ETVTL12
5
17/12/2014
Ngày khác
21/12/2014
8.900.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
6.
ETVHK12
4
31/12/2014
Ngày khác
03/01/2015
16900000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
7.
ETVHKMC12
5
31/12/2014
Ngày khác
04/01/2015
19900000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
8.
ETVSINMAL12
7
27/12/2014
Ngày khác
02/01/2015
14.890.000 VND
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
9.
ETVSIN12
4
11/12/2014
Ngày khác
14/12/2014
14.320.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
10.
ETVTQ07
7
12/12/2014
Ngày khác
18/12/2014
15.027.000 VND
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
7
11.
ETVDL12
6
09/12/2014
Ngày khác
14/12/2014
20.043.000 VND
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
12.
ETVHQ12
6
30/12/2014
Ngày khác
04/01/2014
21.900.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
13.
BKK12
5
31/12/2014
Ngày khác
04/01/2015
8.390.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
14.
HKT12
4
29/12/2014
Ngày khác
01/01/2015
15.500.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
Lịch khởi hành các tháng khác