Khởi hành từ Hà Nội
Tour du lịch 2/9
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVSIN09
4
30/08/2014
Ngày khác
02/09/2014
14076000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
2.
ETVBKK09
5
30/08/2014
Ngày khác
03/09/2014
7200000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
ETVHQ0209
5
Liên hệ ETV
Ngày khác
Liên hệ ETV
14900000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
4.
SINMAL2/9
7
28/08/2014
Ngày khác
03/09/2014
14950000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
5.
HQT9
6
28/08/2014
Ngày khác
02/09/2014
21.900.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
6.
BKT9
7
Liên hệ ETV
Ngày khác
Liên hệ ETV
Lien He ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
7.
HKT9
4
30/08/2014
Ngày khác
02/09/2014
16.028.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
8.
BKKT9
5
Liên hệ ETV
Ngày khác
Liên hệ ETV
Lien He ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Lịch khởi hành các tháng khác