Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 2
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETV/02-06
1
02/02/2013
Ngày khác
02/02/2013
580.000
8:00
17:00
10
2.
ETV/02-05
7
13/02/2013
Ngày khác
19/02/2013
6.799.000
Liên hệ
Liên hệ
08
3.
ETV/02-04
4
11/02/2013
Ngày khác
11/02/2013
3.490.000
6:00
17:00
8
4.
ETV/02-03
4
12/02/2013
Ngày khác
15/02/2013
9.150.000
Liên hệ
Liên hệ
6
5.
ETV/02-02
4
11/02/2013
Ngày khác
14/02/2013
5.800.000
10:10
11:55
08
6.
ETV/02-01
3
11/02/2012
Ngày khác
14/02/2012
2.750.000
21:45
5:00
06
Lịch khởi hành các tháng khác