Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 4
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
T04_02
1
15/04/2014
Ngày khác
15/04/2014
650.000
07:45
19:30
7
2.
T04_01
1
14/04/2014
Ngày khác
14/04/2014
650.000
07:30
18:00
5
Lịch khởi hành các tháng khác