Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 8
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
KHT9-08
3 Ngày
29/05/2013
Ngày khác
01/06/2013
2.450.000
8:00
16:40
09
2.
KHT9-05
5
25/11/2012
Ngày khác
29/11/2012
3.550.000
7:40
16:40
05
Lịch khởi hành các tháng khác