Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 12
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETV/02-07
1
17/02/2013
Ngày khác
17/02/2013
680.000
8:00
17:00
08
2.
KHHN
4
29/12/2012
Ngày khác
02/01/2012
3.350.000
21:00
5:00
8
4.
KHHN-12.04
2
05/12/2012
Ngày khác
06/12/2012
1.550.000
7:45
17:00
10
5.
KHHN-12.03
2
04/12/2012
Ngày khác
05/12/2012
1.470.000
7:45
17:00
10
6.
KHHN-12.02
1
03/12/2012
Ngày khác
03/12/2012
500.000
7:45
18:00
10
7.
KHHN-12.01
1
1/12/2012
Ngày khác
1/12/2012
550.000
7:45
18:00
10
Lịch khởi hành các tháng khác