Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 9
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVSIN9
4
15/09/2012
18/09/2012
12.520.000 VNĐ
13:15
17:40
15
2.
ETVSIN9
4
26/09/2012
29/09/2012
12.520.000 VNĐ
13:15
17:40
15
3.
ETVSIN9
4
29/09/2012
02/10/2012
12.520.000 VNĐ
13:15
17:40
15
Lịch khởi hành các tháng khác