Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
KHT10-05
4
3/10/2014
6/10/2014
3.550.000
7:30
16:00
10
2.
KHT10-05
4
6/10/2014
9/10/2014
3.550.000
7:30
16:00
10
3.
KHT10-05
4
20/10/2014
23/10/2014
3.550.000
7:30
16:00
10
4.
KHT10-05
4
24/10/2014
27/10/2014
3.550.000
7:30
16:00
10
Lịch khởi hành các tháng khác