Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 9
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
KH15
5
10/06/2013
Ngày khác
10/06/2013
4.099.000
8:00
18:00
Liên hệ ETV
5.
KH10
8
05/09/2012
Ngày khác
12/09/2012
6.930.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
09
6.
KHT9-09
3
29/05/2013
Ngày khác
02/06/2013
1.200.000
20:45
5:00
04
7.
KHT9-08
3 Ngày
29/05/2013
Ngày khác
01/06/2013
2.450.000
8:00
16:40
09
8.
KHT9-07
2
29/05/2013
Ngày khác
30/05/2013
1.575.000
8:00
18:00
09
9.
KHT9-06
2
02/09/2012
Ngày khác
03/09/2012
1.470.000
8:00
17:30
06
10.
KHT9-05
5
25/11/2012
Ngày khác
29/11/2012
3.550.000
7:40
16:40
05
11.
KHT9-04
1
29/05/2013
Ngày khác
29/05/2013
550.000
7:30
18:00
10
12.
KH03
1
29/05/2013
Ngày khác
29/05/2013
600.000
08:00
18:30
06
13.
KHT9-02
1
08/09/2012
Ngày khác
08/09/2012
550.000
08:00
18:00
07
14.
KH01
1
29/05/2013
Ngày khác
29/05/2013
550.000
7:30
18:00
10
Lịch khởi hành các tháng khác