Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 1
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETV/01-05
3
18/01/2013
Ngày khác
21/01/2013
1.200.000
21:45
05:00
06
2.
ETV/01-04
2
15/04/2014
Ngày khác
16/04/2014
1.670.000
8:00
17:30
05
3.
ETV/01-03
5
24/04/2014
Ngày khác
27/04/2014
3.650.000
Liên hệ
Liên hệ
4
4.
ETV/01-01
1
09/01/2013
Ngày khác
09/01/2013
650.000
08:00
18:00
05
5.
ETV/01-02
1
12/01/2013
Ngày khác
12/01/2013
550.000
8:00
17:00
10
Lịch khởi hành các tháng khác