Khởi hành từ Hà Nội
Tour du lịch tết
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVDBT
6
20/02/2015
Ngày khác
Liên hệ ETV
36018000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
2.
ETVHK
4
20/02/2015
Ngày khác
Liên hệ ETV
17900000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
3.
ETVTQ2
7
20/02/2015
Ngày khác
Liên hệ ETV
16300000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
4.
ETVHQT1
6
19/02/2015
Ngày khác
Liên hệ ETV
22800000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
5.
ETVHQT
5
19/02/2014
Ngày khác
Liên hệ ETV
14900000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
6.
ETVTKM1
7
21/02/2015
Ngày khác
27/02/2015
15785000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
7.
ETVTKM
4
22/02/2015
Ngày khác
25/02/2015
14500000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
8.
ETV2TKM
5
20/02/2014( M2 tết)
Ngày khác
24/02/2014
11513000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
20
Lịch khởi hành các tháng khác