Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 10
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVNBKM
6
Liên hệ ETV
Ngày khác
Liên hệ ETV
30.900.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
2.
ETVCA2
10
20/10/2014
Ngày khác
29/10/2014
68.900.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
3.
ETVCA1
13
20/10/2014
Ngày khác
01/11/2014
88.000.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
4.
ETVHQ102
6
28/10/2014
Ngày khác
02/11/2014
18.900.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
5.
ETVHQ101
5
15/10/2014
Ngày khác
19/10/2014
13.900.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
6.
SINT10
4
17/10/2014
Ngày khác
20/10/2014
13..649.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
7.
MALSINT10
5
3/10/2014
Ngày khác
9/10/2014
14076000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
8.
MALT10
4
26/10/2013
Ngày khác
29/10/2013
8.458.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
9.
BKT10
7
18/10/2014
Ngày khác
24/10/2014
13122000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
10.
NNQCT10
5
3/10/2014
Ngày khác
7/10/2014
6126000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
11.
NNQL10
4
3/10/2014
Ngày khác
06/10/2014
4677000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
12.
ETVNN10
3
3/10/2014
Ngày khác
05/10/2014
3370000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
13.
HQT10
6
9/10/2014
Ngày khác
14/10/2014
21500.000 Đ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
14.
BKK10
5
03/10/2014
Ngày khác
07/10/2014
6.500.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
15.
TLT10
5
8/10/2014
Ngày khác
12/10/2014
6.900.000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
15
16.
HKT10
4
24/10/2014
Ngày khác
27/10/2014
14.606.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
Lịch khởi hành các tháng khác