Khởi hành từ Hà Nội
Tháng 7
 
Mã tour
Điểm đến
Số ngày
Ngày đi
Ngày về
Giá (VNĐ)
Giờ đi
Giờ về
Số chỗ còn nhận
1.
ETVTL071
5
20/07/2014
Ngày khác
24/07/2014
7300000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
2.
BKK07
5
4/07/2014
Ngày khác
09/07/2014
7398000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
3.
ETVMAL07
4
30/07/2013
Ngày khác
02/07/2013
8618000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
4.
ETVSIN07
4
19/07/2013
Ngày khác
22/07/2013
13154000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
5.
ETVSINMAL07
7
16/07/2013
Ngày khác
22/07/2013
15314000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
6.
ETVHQ07
6
26/07/2013
Ngày khác
31/07/2013
21678000
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
7.
ETVTQ07
7
12/12/2014
Ngày khác
18/12/2014
15.027.000 VND
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
7
8.
HK07
4
14/11/2014
Ngày khác
17/11/2014
13.825.000 VNĐ
Liên hệ ETV
Liên hệ ETV
10
Lịch khởi hành các tháng khác